Post corona
De wekelijkse zitdag op dinsdag wordt weer hervat vanaf 17/8/2021.


Zaalploeg St-Jozef zoekt vrijwilliger(s)

Anderhalf jaar is het geleden dat we de wekelijkse zitdag voor het parochiecentrum St-Jozef stopten. Nu corona wegebt, willen we de draad terug opnemen vanaf 17 augustus. Er komen immers hoe langer hoe meer aanvragen tot gebruik / huur van de lokalen of zalen. We waren met 5 medewerk(st)ers maar 1 iemand heeft om beroepsredenen afgehaakt. Daarom doen we hier een oproep om nieuwe vrijwilliger(s) aan te trekken. Wat houdt dit in?
 • Beschikbaarheid op dinsdagavond van 18u30 tot 19u30 in het parochiesecretariaat (uiterst links lokaal in het parochiecentrum zelf, niet meer in het ‘conciërgehuis’ aan de straat, dat overigens is overgedragen aan de school De droomgaard)
 • Om de 4-5-6 weken al naargelang van het aantal medewerkers
 • Potentiële klanten ontvangen en rond begeleiden in het centrum
 • Gebruiksovereenkomsten opmaken ism de klant en noteren
 • Sleutel(s) overhandigen aan klanten voor eerstvolgende verhuringen

Wie maakt dat we het centrum weer meer operationeel maken na een moeilijke coronaperiode? Wie maakt dat we de investeringen van het recente verleden laten renderen? Wie maakt dat we met het centrum een dienst aan de gemeenschap maken?

Belangstellenden kunnen contact met één van de leden van de zaalploeg: Myriam Lievens, Lieve Terlaeken, Anne Van den bossche, Urbain Beeckman, Etienne Van Laer, Jan Van Rossem, Regy Sunaert, Charlie Eylenbosch of mailt: parochiecentrumSJ@telenet.be of gsm: 0488/985940


Huishoudelijk reglement Tips & aanwijzingen Gebruiksovereenkomst & tarieven Kalender/Bezetting Foto's


Huishoudelijk reglement

  Afsluiten contract (= gebruiksovereenkomst)
 1. Elke gebruiksovereenkomst wordt afgesloten schriftelijk in principe op het parochiesecretariaat (uiterst linkse lokaal van de ingang van het parochiecentrum door lokaal 1), Dahlialaan 1/a te 1742 Ternat, tijdens de openingsuren op DINSDAGAVOND van 18u30 tot 19u30. Mogelijkheid om het parochiecentrum eerst te verkennen, indien nieuwe gebruiker. Afsluiten kan op twee manieren:
  1. De gebruiksovereenkomst wordt ter plaatse ingevuld en ondertekend.
  2. De gebruiker haalt de gebruiksovereenkomst af van de website en vult deze op voorhand in. De documenten dienen op het secretariaat enkel nog te worden ondertekend door beide partijen. Voor ver wonende gebruikers kan ze ook opgestuurd worden per mail naar: zie ‘Contact’
 2. Bij ondertekening van de gebruiksovereenkomst, opgemaakt in 3-voud:
  1. De gebruiker verbindt zich tot het naleven van dit huishoudelijk reglement.
  2. De gebruiker betaalt de vaste kosten plus een waarborg van 50 €. Deze som wordt in mindering gebracht bij de afrekening. De betaling gebeurt bij voorkeur door storting of overschrijving op rekening BELFIUS (IBAN) BE15 7995 0042 5830 (BIC) GKCCBEBB van V.Z.W. VPW- Gewest Asse, Afdeling Sint-Jozef, Dahlialaan 1/a - 1742 Ternat NA ontvangst van de factuur met vermelding van de gestructureerde mededeling.
  3. Er is een (papieren) exemplaar voor de boekhouder, het secretariaat en de gebruiker.
  Afhalen en terugbezorgen sleutel(s)
 3. Een set sleutels van het parochiecentrum wordt aan de gebruiker ter beschikking gesteld (in principe op de dinsdag voor de activiteit en af te halen tijdens de wekelijkse zitdag op dinsdagavond). Bij de aanvaarding hiervan neemt de gebruiker de verplichting op zich, om na het doven van alle lichten, het uitschakelen van de verwarming, keuken- en/of andere apparaten, controle op eventueel smeulende en/of brandende kaarsen, enz… het parochiecentrum af te sluiten. Na de activiteit worden de sleutels de volgende dinsdagavond terugbezorgd op het secretariaat of in de daartoe bestemde brievenbus (VZW => aan de straat links van de inrit -> aan het staketsel) gedeponeerd liefst in enveloppe met vermelding van naam gebruiker.
 4. Het uit en in gaande verkeer van sleutels wordt bijgehouden in een register. In principe heeft de gebruiker alleen de sleutel nodig van de hoofdingang (voordeur). Voor levering van drank voor eetfestijnen of grote voorraden wordt bijkomend de sleutel van de (bruine) zijdeur rechts buiten afgeleverd (stockageruimte en frigoruimte naast bar. Indien twee gebruikers op zelfde dag huren, kunnen sleutels van binnendeuren gegeven worden.
  Verplichtingen
 5. De gebruiker beschikt over de lokalen en inboedel zoals overeengekomen en schikt alles naar eigen voorkeur. Voor alle voorafgaandelijke leveringen spreekt de gebruiker zelf af met de verantwoordelijke van de VZW op het secretariaat.
 6. Elke gebruiker dient na te gaan of hij in orde is met eventuele burgerlijke verantwoordelijkheden, auteurs- en accijnsrechten voor zover zij van toepassing zijn.
 7. De gebruikte lokalen dienen terug vrij te zijn op het afgesproken tijdstip (in principe 6u 's morgens).
 8. Het materiaal mag nooit aan derden, voor gebruik buiten het centrum, worden uitgeleend.
 9. IN NALEVING VAN HET POLITIEREGLEMENT IS HET, TIJDENS FEESTEN EN VERGADERINGEN, VERBODEN VOERTUIGEN TE STATIONEREN OP DE TOEGANGSWEG NAAR DE INGANG VAN HET PAROCHIECENTRUM. Dit om hulpdiensten (brandweer/112/101 …) toegang te verlenen.
 10. Het parochiecentrum is een rookvrije ruimte. KB 13-12-2005 BS 22-12-2005.
 11. Versieringen mogen enkel bevestigd worden aan de daarvoor bestaande voorzieningen (planken rondom de zalen, haken in plafond en muren).
 12. Elke vereniging of gebruiker moet zelf instaan voor ev. dienst- en veiligheidspersoneel en dit op eigen verantwoordelijkheid. Het bestuur van de zaal kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor gebeurlijke ongevallen of vervreemding van voorwerpen.
 13. Afval, eigen materiaal, dranken en opkuis
 14. Alle vreemde voorwerpen moeten verwijderd worden, de inboedel gereinigd en op zijn plaats gelegd/gezet. ALLE afval moet door de gebruiker afgevoerd worden (eventueel op eigen initiatief en kosten een container bestellen). Leeggoed dat teruggehaald moet worden, wordt op de daartoe voorziene plaats gestapeld.
 15. De gebruiker zorgt ervoor om eigen materiaal, bereide goederen, voedingswaren, olie en vet terug mee te nemen.
 16. Bij het verlaten van de ruimten moeten deze ²minstens opgeveegd worden, keuken licht gedweild zodat mogelijks een volgende huurder (de dag erna) ze ongestoord kan gebruiken. Bij niet naleving wordt een som van de waarborg ingehouden. Het kuismateriaal bevindt zich onder de trap in de inkomhal naar boven. Er is ook een stofzuiger voorhanden.
 17. De gebruiker is vrij dranken te bestellen bij de handelaar naar zijn keuze. De leveranciers moeten in elk geval het leeggoed (en resterende drank) weghalen op het afgesproken tijdstip. Zeker als de dag nadien een andere gebruiker de ruimte(n) afhuurt.(zie kalender/bezetting) of nadat onderling afgesproken werd.
 18. Schade, breuk, ontvreemding, verwarming
 19. Voor gebroken of verdwenen voorwerpen, evenals voor beschadiging worden de kosten voor vervanging en/of herstelling aangerekend aan de gebruiker (Zie “Factuur”). Het spontaan meedelen van ev. breuk of schade helpt ons bij het tellen en nazicht.
 20. Al het materiaal wordt vóór en na het feest nagezien en geteld door de verantwoordelijke van de VZW belast met het bijhouden van de inventaris. Mogelijke breuk of schade wordt gemeld aan de boekhouder. Ook u als gebruiker mag dat spontaan doen.
 21. Wees energiezuinig in je eigen belang en dat van de gemeenschap: branders uitschakelen indien voldoende warmte aanwezig. Bij het verlaten van de zaal en ‘s nachts bij niet gebruik de verwarming uitschakelen. Zet enkel de radiators open welke nodig zijn. En op de gewenste stand: van 1 tot 5. Eventueel na opwarming terugdraaien op niveau : sterretje. De tellers lopen vanaf het moment van verhuring.
 22. Opzegging contract
 23. In geval een contract wordt opgezegd:
  1. minder dan twee maanden voor de datum van de uitvoering, komt de helft van de huursom integraal, ten titel van conventionele schadevergoeding, ten goede aan de VZW
  2. meer dan twee maanden voor de datum van de uitvoering wordt een administratieve kost van 20 € aangerekend
  Factuur
 24. De prijs wordt samengesteld uit:
  1. vaste kosten: gebruik infrastructuur en reiniging (1 dag = 24 uren vanaf 6u 's morgens). Elektriciteit en verwarming, water, wc-paper.
  2. eventuele schade en/of breuk en kosten ingevolge het niet naleven van dit reglement en/of de betalingstermijn. Deze kosten zullen worden afgehouden van de waarborg van 50 €.
  3. Toeslag. Wie voorbereidingen wil treffen in de grote of kleine zaal en/of keuken de dag voor deze gehuurd zijn of de dag nadien om op te ruimen, kan er terecht mits ze vrij zijn. Er zal dan een kleine toeslag gevorderd worden van 20 – 25 €/dag voor elektriciteit, ev. verwarming (via waarborg).
 25. De zaalploeg beslist autonoom over alle gevallen die in de afgesloten overeenkomst niet vernoemd zijn.
 26. Bij wijziging of indexatie zullen de nieuwe tarieven van toepassing zijn op alle nieuwe gebruiksovereenkomsten na de wijziging. Bestaande contracten die vallen na de wijziging behouden hun tarief van voor de wijziging.
 27. Het is noodzakelijk ook kennis te nemen van het volgende hoofdstuk: “Tips en aanwijzingen”

 28. De factuur wordt door de boekhouder per mail opgestuurd na ondertekening van de gebruiksovereenkomst. De huurder betaalt deze zo vlug mogelijk met vermelding van de gestructureerde mededeling.

  Na de activiteit wordt de waarborg (min ev. kosten) teruggestort (meestal creditfactuur).

  Contact
  • Voor de overeenkomsten en facturatie : Etienne Van Laer - parochiecentrumSJ@telenet.be
  • Voor praktische vragen m.b.t. het parochiecentrum: 0488 98 59 40 charlie.eylenbosch@telenet.be
  • Ev. sleutel(s): Anne Van den bossche, rechtover parochiesecretariaat Dahlialaan nr 4. – 0472 97 64 24
  TOP

Tips & aanwijzingen

Grootte van de lokalen
LOKAAL Breedte Lengte 1,4 pers per m² (1) zitplaatsen(2)
Grote zaal 9 18 162 227 140
Podium 4,5 8 36 50 40
Kleine zaal 5,8 12,5 72,5 102 50
Balkon 2,3 13,5 31,5 43 28
Keuken 5,5 5,5 30,25 - -
Max aantal personen in PC > > > > > > > > > 422(staand) 258(zittend)
(1) Dit is de norm voor het maximum toegelaten aantal personen per locatie voor de brandweer en de veiligheidscoördinator
(2) Aantal zitplaatsen (ongeveer) met tafel, afhankelijk van de tafelschikking
Sleutels
Verwarming (zie plan na Elektriciteit)
De verwarming van de grote zaal(GZ) wordt aangezet in de stookplaats gelegen naast de berging en bar GZ. Hoe? Door de schakelaar van 0 naar 1 te zetten.De verwarming van Keuken(K) en kleine zaal(KZ) en gang/sanitair en vergaderlokalen(1 en 2), wordt aangezet in het lokaal (hokje) tussen de twee WC-lokalen (in de inkomhal)Wees energiezuinig in je eigen belang: branders uitschakelen indien voldoende warmte aanwezig. Zet enkel de radiators open welke nodig zijn. En op de gewenste stand: van 1 tot 5. Eventueel na opwarming terugdraaien op niveau: sterretje. De tellers lopen vanaf het moment van verhuring.
Elektriciteit (zie plan hieronder)
Ook hier lopen de tellers vanaf het moment van verhuring. De hoofdschakelaar bevindt zich in de ruimte tussen de 2 WC’s. Zie plan elektriciteit en verwarming, hieronder.
Plan parochiezaal
Kookvuren
In de keuken is een gasfornuis met 6 bekken. Het aansteken van een bek moet gebeuren door de vlam in het gaatje te houden en tegelijkertijd de respectieve knop ingedrukt te houden op * . Vooraf kijken of de hoofdkraan aan de zijkant tegen de radiator op 'OPEN' staat! Idem voor de kookbok: de waakvlam van deze is aan de buitenkant van gasronding (kant van de draaiknop).
Warm water
Er is een Vaillant doorstromer op gas in de kleine zaal die vrijwel onmiddellijk warm water levert voor de afwasbak daar en in de keuken. De Vailllant is verbonden met het elektriciteitsnet voor automatische ontsteking.
Vaatwasmachine
Een handleiding voor de vaatwasmachine vind je hier of geplastificeerd aan de wand van de muur.
 1. Aanzetten
  1. Vul het waterreservoir in de machine met ¾ beker vaatwaspoeder (in grote emmer in kast onderaan rechts van de machine). Het glansmiddel wordt automatisch gedoseerd via aanzuiging vanuit de emmer (ook in kast rechts onder)="left"
  2. Druk op ON/OFF-toets (1 in Fig.1). Controlelampje (5 = inschakeling)) gaat branden. Als de bak leeg is, wordt de watertoevoer automatisch ingeschakeld. Als de bak vol is, begint de verwarming. Eerste opwarming duurt ong. 45 min. Het controlelampje VERWARMING (7 op fig 1) gaat branden. Indien uit, is het water ong. 60°. De machine is nu bedrijfsklaar voor 15-20 beurten met zelfde water.
 2. Voorbereiding vaat
  1. Vul het juiste rek. Er zijn 2 rekken voor borden (met pinnen), 2 (platte)voor kommen, 1 voor tassen en glazen(schuine voor afdrup!) en 3 korfjes (1 kleine en 2 grote) voor bestek (handgrepen naar onder).
  2. Borden proper maken met pennenlikker. Afval scheiden: etensresten (dierlijk) // papier // restafval.
  3. Vuile vaat eerst altijd voorspoelen in de afwasbak rechts van de machine. Oppassen om de kastdeuren niet nat te maken!!! Rek in machine schuiven of zetten.
 3. Afwasprogramma
  1. Er zijn 2 vaatwastijden, in te stellen met de middenste schakelaar (3 op fig . 1). IN(gedrukt) = kort (2 min.) voor lichte vaat of glazen. UIT = lang (3 min.) voor vuile vaat.
  2. Druk op de START-knop (4 op fig 1)
  3. Om de vaat te starten: hendel van de kap naar beneden drukken. Geeft automatisch een klik om de cyclus te starten. De vaatwaaser vult zich nu met water. Het opwarmen ervan duurt 20-25 min. Het middenste lampje (6 op fig 1) knippert nu en gaat uit indien water heet.
  4. Als dit lampje uitgaat is de afwasbeurt gedaan. Handel en kap naar omhoog en nog een 2-tal minuten laten uitdruppen en drogen. Ev. rek links van de machine op plank met doek eronder zetten! Indien vaat onvoldoende droog, nog even afdrogen.
  5. Bestekken zijn te controleren op properheid. Evenals wijnglazen (niet nat in kast zetten!!!)
  6. Handdoeken kunnen drogen boven op de kap van de machine.
 4. Afwaswater verversen
  1. Druk op OFF- toets à machine staat uit.
  2. Trek de overloopbuis (D in fig.8) naar omhoog, filter laten staan en wacht tot bak leeg is.
  3. Verwijder filter (met grove restanten) en maak schoon (schoon spoelen).
  4. Voor nieuwe cyclus, zie terug pt 1. Water is warm op ong. 5-10 min.
 5. Einde: Idem als pt 4. Startknop uit. Kap laten open staan voor verluchting. Randen van de kap onderaan reinigen!

Elke ongeloorloofde manipulatie die tot beschadiging en reparatiekosten leidt, valt ten laste van de huurder.
Friteuse
Er zijn 2 bakken voorzien die elk 15 l (minimum) tot 17 l (max.) olie moeten bevatten. Na gebruik moeten deze geledigd en proper gemaakt worden. (Liefst niet meer heet!). De rooster in de bak kan naar omhoog gekanteld worden om onderaan proper te kuisen van bezinksel. Er is een plastiek darm voorzien om rechtstreeks in olievat te laten lopen.
Babyverzorgingstafel
In de WC van de mindervaliden, bevindt zich een tafel voor het verzorgen van baby's. Gelieve na gebruik alles proper achter te laten en de tafel op te klappen.
Buitenverlichting
Er is een aparte verlichting voorzien onder het afdak (fietsstalling) op 2 m hoogte aan de zijkant.De schakelaar staat vlak naast de lamp aan zijkant. Deze verlicht het afdak zelf + de toegang (van straat) naar de hoofdingang. (De laatste die weggaat schakelt deze lichten ook uit!)
Bij het verlaten van de zaal dient men er over te waken dat alle lichten binnen gedoofd zijn (ook WC’s). Teneinde niet in het donker te moeten zoeken om de sleutel op de buitendeur van de hoofdingang te steken blijft de verlichting onder de oversteek aan de buitendeur nog een 3 tal minuten branden! Erop letten dus dat binnen in de gang de schakelaar (links bij het binnenkomen) op “UIT’ staat !!
Nooduitgangen
Er zijn twee nooduitgangen in het parochiecentrum. (Zie de aangebrachte pictogrammen)
 • Er is een nooduitgang in de KZ welke uitgeeft op de tuin van de pastorij (naast de kerk).
 • Een tweede nooduitgang is voorzien op de zijkant van de GZ, tweede deur voorbij de bar. Deze is eveneens te bereiken via de traphal op het podium. Deze deur geeft uit op de speelplaats van de school.
 • Boven op het balkon is er ook nog een vensterdeur die eveneens als nooduitgang gebruikt kan worden maar deze geeft uit op het dak van de stooklokalen.
  Afval
  Alle afval dient door de gebruiker zelf verwijderd te worden. Van overheidswege en vanuit milieustandpunt wordt er op aangedrongen alles zoveel mogelijk te scheiden. (Etensresten voor dieren, plastiek, papier/karton, blik, glas enz…). Onder het afdak is een ruimte afgeschermd voor katten en honden om afval met etensresten tijdelijk (=hoogstens1 dag) onder te brengen. Op het kerkplein is een glascontainer voorzien voor wit en gekleurd glas (of flessen), waar u tijdens de dag (nachtrust niet verstoren!) het glas kunt in deponeren. Bij afrekening op dinsdagavond kunt u eventueel de laatste restafvalzakken meenemen. PMD-afval, papier en karton, … moeten steeds onmiddellijk meegenomen worden.
  Opkuis
  De lokalen moeten in zindelijke staat achter gelaten worden na de activiteit. Meestal volstaat het om ze met een veegborstel uit te vegen. Maar, als er dranken of etenswaren zijn gemorst, moeten de vlekken met nat opgekuist worden. Daartoe is het nodige kuismateriaal beschikbaar in de ruimte onder de trap.
  Stoelen en tafels
  De schikking van de tafels : 3 rijen van 11 in de zaal (met een tussenruimte van 1m , voor de opkuis) + 2 rijen van 6 op het podium en de stoelen : 14 stapels van 10 in de zaal na elke activiteit
  De stoelen moeten per 10 op elkaar gestapeld worden. Voor het verplaatsen van zowel tafels als stoelen is een handige steekkar voorhanden, waarvan het draagvlak in de hoogte verstelbaar is naargelang van stoelen- of tafelvervoer. Dit beschermt de caoutchouen toppen, bespaart schroeven op de vloer en is vooral ergonomisch voor de rug. In de kleine zaal worden de tafels aan de zijkant gezet. Nooit tafels op elkaar (blad op blad !) plaatsen: is sletig en materiaalonvriendelijk indien nat/vochtig van afkuis.
  In de GZ zijn 45 tafels (lichtgrijs) van 80 x 120 cm en 75 cm hoog.
  In de KZ staan 18 tafels (bruin) van 70 x 110 cm en 74 cm hoog.
  In het ganse complex zijn 307 stoelen (bruin en oranje) voorradig.
  Gebruiksmateriaal
  Er is een blauwe steekkar voor vervoer van stoelen en tafels. Men hangt gewoon de houder omhoog (tafels) of omlaag (stoelen). Er zijn 4 ladders voorradig van kort tot lang (dubbel).
  Naast een steekkar is ook een handig karretje op 4 draaiwielen ter beschikking voor vervoer van allerlei gerief. In de keuken staan ter uwer beschikking: een bordenverwarmer (200 stuks), een schotelverwarmer(bain-marie) evenals een diepvrieskist (groot) en kleine diepvriezer, 3 frigo's, een vuilniszakhouder en 2 koffiezetapparaten(1 voor 55 tassen en 1 voor 100 tassen). Gebruik koffiezetapparaten: vullen met koud water, koffie in de filter (schijf bovenaan) doen en de schakelaar op "on" zetten. Hoeveelheden : 1 pakje voor 55 tassen en twee pakjes voor 100 tassen. De koffie is klaar na ongeveer 1 uur als het rode lampje brandt. Alles in de kasten en schuiven staat ter uwer beschikking, maar moet in dezelfde staat, op dezelfde plaatsen in dezelfde hoeveelheden achtergelaten worden. Achter de bar en in de ruimte naast de bar (GZ) zijn koelinstallatie en grote nieuwe frigo (1450 l) ter beschikking. Na gebruik uitkuisen en open laten staan voor verluchting en ontdooiing.
  Voor een gemakkelijke toegankelijkheid van de hoofdingang is een hellend vlak voorzien (gehandicapten, rolstoelen, vervoerskar …).Een ladder en kruiwagen staan in de stookplaats naast hoofdingang. (Verwarming 1)Wij vragen dat u alle materialen en lokalen gebruikt ‘als een goede huisvader’ en met zin voor verantwoordelijkheid. Ze zijn er om met respect behandeld te worden.
  Brandveiligheid
  Er zijn 5 brandblusapparaten aanwezig in het PC: in de keuken, in de GZ, in de KZ, in de inkomhal en boven in de traphal. Ze zijn aan de muur bevestigd en dienen bij brandgevaar gebruikt te worden volgens de instructies erop vermeld. In de GZ is tevens een brandweerslang in de rode kast aan de muur (tegen inkomdeur). in de keuken is ook een branddeken voorzien aan het linker doorgeefluik.
  Brandverzekering
  De vzw Parochiale werken heeft een verzekering afgesloten tegen brand voor alle gebruikers van het PC. Als huurder of gebruiker hoef je dus geen aparte verzekering hiervoor te nemen.
  Geluids- en burenoverlast
  Gelieve ervoor te zorgen dat het geluidsniveau van de muziekinstallatie niet hinderlijk is voor de buren. Gelieve kinderen (ev. volwassenen) de straat bij avond niet te laten gebruiken als speelterrein, waardoor ballen of andere voorwerpen in de tuin van buren terecht komen met alle nadelige gevolgen van dien. Wildplassen in tuinen of tegen muren van kerk, parochiecentrum of buren of pesten, obscene gebaren of kwetsende uitspraken zijn oorzaak van burenlast. Voor zowel geluidshinder als andere overlast is de huurder aansprakelijk en kan er politioneel opgetreden worden. Hou buren dus liever te vriend.
  WIFI
  In het hele complex is WIFI beschikbaar. De code om toegang te krijgen is geafficheerd en zal regelmatig gewijzigd worden.
  Voor onvoorziene omstandigheden
  En in uiterste nood: contactpersoon: Charlie Eylenbosch, tel. 053/660475, GSM: 0488/985940.
  TOP

  Gebruiksovereenkomst & Tarieven

  De gebruiksovereenkomst in PDF-versie kan als volgt gebruikt worden (twee mogelijkheden):

 • Sla een exemplaar op in je PC, vul dit exemplaar volledig in op je PC en verzend dit ingevuld exemplaar naar parochiecentrumSJ@telenet.be … maak vervolgens een afdruk op papier, teken dit exemplaar en bezorg het aan de Parochieploeg (Dahlialaan 1/a te 1742 Sint-Katherina-Lombeek). Je kan het dus ook in onze brievenbus deponeren.
 • Maak direct een afdruk op papier en vul dit exemplaar volledig in met de hand. Teken dit exemplaar en bezorg het aan de Parochieploeg (Dahlialaan 1/a te 1742 Sint-Katherina-Lombeek). Je kan het dus ook in onze brievenbus deponeren.

 • De tarieven van het parochiecentrum kan je terugvinden op de gebruiksovereenkomst.
  Klik hier voor de versie in DOCX formaat
  TOP

  Kalender/Bezetting

  TOP

  Foto's

  Klik hier voor foto's van het parochiecentrum
  TOP